Về CED

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, đào tạo và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và phát triển tại Việt Nam. Các thành viên của Trung tâm đã có nhiều năm làm việc và cộng tác cùng nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực phát triển phục vụ nhu cầu đổi mới ngày càng nhanh tại Việt Nam. Trung tâm thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và bổ sung hỗ trợ cho nhau là Giáo dục và Phát triển. Trung tâm cộng tác với các đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

Chi tiết…

VIDEOS

Xem thêm các videos

Tình nguyện tại CED

Halle Hendrickson

Halle Hendrickson – Canada

Một tổ chức quan trọng tại Hà Nội

Tổ chức này thật tuyệt vời. Họ tập trung vào khoa học và chủ nghĩa môi trường là cực kì quan trọng, đặc biệt ở Việt Nam…

Chi tiết
Halle Hendrickson

Manouke Bosgra – Hà Lan

Trải nghiệm có giá trị ở CED

Các đồng nghiệp của tôi thật là tuyệt vời và tôi đã có được một vài người bạn thân ở đây, họ sẽ mai ở trong tim của tôi.

Chi tiết

Jade Rubio – Pháp

Trải nghiệm bổ ích với CED

Suốt thời gian tình nguyện, tôi đã có rất nhiều điều để làm và môi trường làm việc thật sự tuyệt vờ, đồng nghiệp vô cùng thân thiện!

Chi tiết
Xem thêm về Tình nguyện viên ở CED