• Lấy và đo mẫu nước tại Công viên Bách Thảo cho tổ chức World Water Monitoring Challenge.

  Lấy và đo mẫu nước tại Công viên Bách Thảo cho tổ chức World Water Monitoring Challenge.

 • Học sinh tìm hiểu về hệ sinh thái tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội

  Học sinh tìm hiểu về hệ sinh thái tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội

 • Giao lưu và hỗ trợ các bạn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì.

  Giao lưu và hỗ trợ các bạn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì.

 • Học sinh tiểu học tham gia học thực địa tại làng gốm Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh

  Học sinh tiểu học tham gia học thực địa tại làng gốm Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh

 • Hướng dẫn sinh viên các trường đại học điều tra và thu thập thông tin cho “Cẩm nang về các loài cây của Hà Nội dành cho trẻ em”

  Hướng dẫn sinh viên các trường đại học điều tra và thu thập thông tin cho “Cẩm nang về các loài cây của Hà Nội dành cho trẻ em”

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) là tổ chức tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia đào tạo, giáo dục có kinh nghiệm, tâm huyết và nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục và phát triển của đất nước.

Read more

CÁCH TIẾP CẬN

CÁCH TIẾP CẬN Với đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm, Trung tâm cộng tác và phối hợp với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng hết kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp.

Read more

TIN TỨC

TIN TỨC Trung tâm Giáo dục và Phát triển thiết kế và thực hiện các sáng kiến, dự án, và chương trình về giáo dục và phát triển, với sự cộng tác và hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, và khu vực tư nhân.

Read more