GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) là tổ chức tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia đào tạo, giáo dục có kinh nghiệm, tâm huyết và nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục và phát triển của đất nước.

Read more

CÁCH TIẾP CẬN

CÁCH TIẾP CẬN Với đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm, Trung tâm cộng tác và phối hợp với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng hết kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp.

Read more

TIN TỨC

TIN TỨC Trung tâm Giáo dục và Phát triển thiết kế và thực hiện các sáng kiến, dự án, và chương trình về giáo dục và phát triển, với sự cộng tác và hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, và khu vực tư nhân.

Read more