Trong 3 ngày 18-20/12, đại học Cần Thơ kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã tổ chức tập huấn kĩ năng mềm cho các nữ sinh trong chương trình học bổng Teillon Ludlow. Các nữ sinh đã được tập huấn những kĩ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý cảm xúc, quản lý tài chính cá nhân, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề… bởi các chuyên gia và giảng viên từ trường ĐH Cần Thơ.

36 nữ sinh trong chương trình học bổng Teillon Ludlow tại đại học Cần Thơ đã tham gia tập huấn. Học bổng Teillon Ludlow là học bổng dành cho 80 sinh viên nữ học ngành Công nghệ thông tin và Nông nghiệp tại trường ĐH Cần Thơ và ĐH An Giang.

Mỗi nội dung tập huấn gồm nhiều kĩ năng. Cụ thể:

– Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm:

+ Nhu cầu, vai trò và yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giao tiếp.

+ Kĩ năng lắng nghe.

+ Kĩ năng nói và thuyết trình

+ Kĩ năng làm việc nhóm

– Kĩ năng Quản lý cảm xúc

+ Khái niệm chung về cảm xúc

Phân biệt cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực.

Tác hại của việc thiếu kiểm soát cảm xúc của con người trong hoạt động và giao tiếp

+ Kỹ năng nhận thức cảm xúc

Nhận thức cảm xúc của bản thân

Thông cảm và hiểu rõ cảm xúc của người khác

Tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân

+ Bài tập thực hành quản lý cảm xúc

Thực hành kỹ năng thấu hiểu cảm xúc bản thân

Thực hành kỹ năng tư duy tích cực

Thực hành kỹ năng điều chỉnh cảm xúc

Thực hành kỹ năng giải tỏa cảm xúc căng thẳng

– Kỹ năng quản lý Tài chính cá nhân

– Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng tư duy sáng tạo

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các nữ sinh trình bày phần thảo luận trong nội dung tập huấn “Kĩ năng giao tiếp và Làm việc nhóm”.

Các nữ sinh thực hành luyện tập kĩ năng.

Kết quả thảo luận nội dung “Kĩ năng quản lý cảm xúc” của một nhóm.

Hoạt động tập huấn kĩ năng mềm này nhằm cung cấp cho các nữ sinh được nhận học bổng Teillon Ludlow những kiến thức, kĩ năng mềm cơ bản, phổ biến và cần thiết cho sinh viên. Đồng thời tạo môi trường tương tác, trao đổi, thực hành các kĩ năng mềm cho nữ sinh.

Các nữ sinh được trao giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn.

Xem thêm ảnh.