Giới thiệu về Trung tâm

Posted Posted by admin in About us, Introduction     Comments Comments Off on Giới thiệu về Trung tâm
Dec
23

Giới thiệu về Trung tâm – CED

Giới thiệu về Trung tâm CED

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, đào tạo và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và phát triển tại Việt Nam. Các thành viên của Trung tâm đã có nhiều năm làm việc và cộng tác cùng nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực phát triển phục vụ nhu cầu đổi mới ngày càng nhanh tại Việt Nam. Trung tâm thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và bổ sung hỗ trợ cho nhau là Giáo dục và Phát triển. Trung tâm cộng tác với các đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển cho một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong một thế giới tươi đẹp hơn.

Giá trị

Hợp tác: Trung tâm sẽ hợp tác với tất cả các cá nhân và tổ chức để thực hiện được những mục tiêu đã thống nhất và thỏa thuận.

Cam kết: Chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển thông qua sự tham gia tích cực và chủ động của cộng đồng.

Trách nhiệm giải trình: Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của trung tâm và cam kết thực hiện các chương trình đã công bố.

Tôn trọng: Chúng tôi luôn mong muốn những hoạt động có chất lượng và được suy nghĩ thấu đáo từ chính mình và các đối tác.

Bao gồm: Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt, chúng tôi tìm kiếm và thu nhận các ý kiến, đóng góp và quan điểm từ các cá nhân và tổ chức khác nhau vì một Việt Nam phát triển tốt đẹp hơn.

Liêm chính: Chúng tôi hoạt động nhất quán với niềm tin và sự cam kết.

Phương pháp tiếp cận

Với đội ngũ cán bộ năng lực và giàu kinh nghiệm, Trung tâm Giáo dục và Phát triển cộng tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng hết kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp, và dựa trên các bài học kinh nghiệm để thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình bền vững có tác động, ảnh hưởng ở mức cao nhất. Trung tâm có những cách tiếp cận cụ thể, đó là: tận dụng mọi nguồn lực, đối tác, kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn; xác định và tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề; Tăng cường điều phối và nâng cao năng lực cho các đối tác tại địa phương; cũng như thực hiện các chương trình với cách tiếp cận nhậy cảm về giới.

Logo

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Center for Education and Development – CED) xin thông báo: Kể từ ngày 03/08/2017, Trung tâm đã thay đổi logo nhận diện với 4 phiên bản theo hình dưới đây. Mọi văn bản, ấn phẩm truyền thông của Trung tâm từ ngày 03/08/2017 sẽ sử dụng một trong 4 phiên bản logo này. Kính mong các đơn vị khi sử dụng logo của Trung tâm vào các hoạt động truyền thông tránh làm sai lệch logo như đổi màu, thêm hoặc bớt chi tiết, làm mờ, cắt, chỉnh sửa khác đi. Để xem và tải đầy đủ các phiên bản logo mới của CED xin quý vị vui lòng truy cập tại đây