INSEE Prize: Các dự án xây dựng bền vững, đáp ứng nhu cầu cộng đồng

Giải thưởng INSEE Prize (tiền thân là giải thưởng Holcim Prize) là một giải thưởng khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến của sinh viên hướng đến xây dựng bền vững – xu thế phát triển chung của ngành xây dựng để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Giải [...]