Bùi Hải Nguyên

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Bùi Hải Nguyên
Dec
23

Ông Bùi Hải Nguyên – Cố vấn chương trình (doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó với thiên tai)

Email: nguyenbh@ced.edu.vn

Ông Bùi Hải Nguyên có 4 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, và hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Ông hiện là Cố vấn chương trình quản lý rủi ro thiên tai tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Từ năm 2009, ông là một nhà tư vấn độc lập về quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp. Trước khi công việc tư vấn của mình, ông là một kỹ sư điện làm việc cho Vietsovpetro. Ngoài ra, ông cũng là người quản lý kinh doanh bán thiết bị cho các trạm điện và các công ty năng lượng, bán hàng nhập khẩu linh kiện điện từ Nga tại Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật điện, mạng lưới điện và trạm biến áp của Viện Kỹ thuật điện Moscow vào năm 1992.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED