Andrew Senior

Ông Andrew đã làm việc tại CED từ tháng 12 năm 2018. Ông hỗ trợ chương trình Giáo dục và Phát triển của CED qua việc nghiên cứu và viết các đề xuất dự án, xây dựng bài trình bày và đóng góp các hoạt động truyền thông cho CED. Bên cạnh đó Ông cũng [...]

2019-05-02T04:12:23+00:00May 2nd, 2019|Bio Staff|

Nguyen Dien

Private Sector Specialist Email: dienn-dn@vcci.com.vn Mr. Nguyen Dien has over 30 years of experiences within research and training for business firms. From 1980 - 1993, he worked for the Planning Committee (now the Department of Planning and Investment) in Daklak Province, and since 1993, he has worked as the Deputy Director of the VCCI’s Da [...]

2019-03-18T09:42:11+00:00March 18th, 2019|Bio Staff|

Edward Goff

Edward Goff has been volunteering his time to CED since 2017. He assists with editing and copywriting and has been involved with the copy editing of proposals, newsletters, external and internal communications, as well as website content. He remains actively involved in meeting the content needs of CED. Edward has previously worked in the media [...]

2019-03-12T04:23:15+00:00March 12th, 2019|Bio Staff|

Lê Thị Thu Hiền

Bà Lê Thị Thu Hiền - Kế toán Email: hienlt@ced.edu.vn Bà Hiền làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) từ năm 2017. Bà hỗ trợ làm báo cáo tài chính, theo dõi chứng từ kế toán của các dự án mà CED đang thực hiện để đáp ứng yêu cầu của [...]

2019-04-08T15:48:18+00:00February 28th, 2019|Bio Staff|

Nguyễn Thị Chi

Bà Nguyễn Thị Chi - Cố vấn giáo dục  Bà Nguyễn Thị Chi có 15 năm kinh nghiệm về nghiên cứu giáo dục. Hiện bà đang là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên Cứu Công nghệ Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và giáo viên dạy khoa học [...]

2019-04-08T16:14:49+00:00October 5th, 2015|Bio Staff|

Trương Xuân Cảnh

Ông Trương Xuân Cảnh - Cố vấn giáo dục Ông Trương Xuân Cảnh có hơn 10 năm kinh nghiệm về nghiên cứu giáo dục. Hiện ông là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trước đó, ông là Cán bộ nghiên cứu Phòng [...]

2019-04-08T16:19:14+00:00October 5th, 2015|Bio Staff|

Nguyễn Tiến Thành

Ông Nguyễn Tiến Thành – Cán bộ chương trình: môi trường và công nghệ - thông tin – truyền thông, Cử nhân Khoa học môi trường Email: thanhnt@ced.edu.vn Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, môi trường, giáo dục tại Việt Nam. Ông có chuyên môn trong việc thiết kế, phân tích, [...]

2019-04-08T15:32:31+00:00October 5th, 2015|Bio Staff|

Vũ Anh Minh

Ông Vũ Anh Minh - – Phó giám đốc Truyền thông, Giáo dục và Công nghệ thông tin Email: minhva@ced.edu.vn Ông Vũ Anh Minh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong truyền thông, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông hiện là Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, phụ [...]

2019-04-08T15:55:20+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|

Hoàng Quốc Khanh

Mr. Hoang Quoc Khanh – Cố vấn Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ông Khanh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông tư vấn các dự án liên quan đến ứng dụng của thông tin và truyền thông (ICT) về sự phát triển và giáo dục cho [...]

2019-04-08T16:27:56+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|

Lê Thị Hương Liên

Bà Lê Thị Hương Liên – Cố vấn truyền thông  Bà Lê Thị Hương Liên có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng cho các tổ chức như Marie Stopes International (2014), Đại sứ Quán Anh tại Hà Nội (2013-2014), Tổ chức Lao động Quốc tế [...]

2019-04-08T16:21:35+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|