Le Ba Thang

Dr. Le Ba Thang- Rural Development Advisor  Le Ba Thang has nearly 35 years of experience in development, agriculture, and environmental issues in Vietnam. He is currently working as a Rural Development Advisor at CED, where he focuses on issues related to agriculture and disaster risk management. Before joining CED, Mr. Thang worked for nearly [...]

2013-05-20T07:31:21+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|

Nguyen Thi Kim Dung

Ms. Nguyen Thi Kim Dung- Deputy Director Email: dungnt@ced.edu.vn Nguyen Thi Kim Dung has nearly thirty years of experience in environment and education issues in Vietnam. She currently works as Deputy Director of the Center and Manager of the Khanh Hoa branch of the Center for Education and Development, where she focuses on improving teaching [...]

2013-05-20T07:29:29+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|

Nguyễn Thị Thu

Ts. Nguyễn Thị Thu - Tư vấn độc lập Email: tvnguyenthu@gmail.com Bà Nguyễn Thị Thu đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp và môi trường tại Việt Nam. Hiện tại và Thu là tư vấn độc lập, chuyên về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, phát [...]

2019-04-08T16:06:47+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|

To Kim Lien

Bà Tô Kim Liên– Giám đốc Email: lientk@ced.edu.vn Bà Tô Kim Liên hiện làm giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quản trị, môi trường, giáo dục, nâng cao quyền năng cho phụ nữ, và tăng cường sự tham gia [...]

2019-09-05T07:18:07+00:00May 20th, 2013|Bio Staff|