Posts Categorized / Introduction

Giới thiệu về Trung tâm

Posted Posted by admin in About us, Introduction     Comments Comments Off on Giới thiệu về Trung tâm
Dec
23

Giới thiệu về Trung tâm – CED

Giới thiệu về Trung tâm CED

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, đào tạo và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và phát triển tại Việt Nam. Các thành viên của Trung tâm đã có nhiều năm làm việc và cộng tác cùng nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực phát triển phục vụ nhu cầu đổi mới ngày càng nhanh tại Việt Nam. Trung tâm thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và bổ sung hỗ trợ cho nhau là Giáo dục và Phát triển. Trung tâm cộng tác với các đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển cho một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong một thế giới tươi đẹp hơn.

Giá trị

Hợp tác: Trung tâm sẽ hợp tác với tất cả các cá nhân và tổ chức để thực hiện được những mục tiêu đã thống nhất và thỏa thuận.

Cam kết: Chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển thông qua sự tham gia tích cực và chủ động của cộng đồng.

Trách nhiệm giải trình: Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của trung tâm và cam kết thực hiện các chương trình đã công bố.

Tôn trọng: Chúng tôi luôn mong muốn những hoạt động có chất lượng và được suy nghĩ thấu đáo từ chính mình và các đối tác.

Bao gồm: Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt, chúng tôi tìm kiếm và thu nhận các ý kiến, đóng góp và quan điểm từ các cá nhân và tổ chức khác nhau vì một Việt Nam phát triển tốt đẹp hơn.

Liêm chính: Chúng tôi hoạt động nhất quán với niềm tin và sự cam kết.

Phương pháp tiếp cận

Với đội ngũ cán bộ năng lực và giàu kinh nghiệm, Trung tâm Giáo dục và Phát triển cộng tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng hết kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp, và dựa trên các bài học kinh nghiệm để thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình bền vững có tác động, ảnh hưởng ở mức cao nhất. Trung tâm có những cách tiếp cận cụ thể, đó là: tận dụng mọi nguồn lực, đối tác, kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn; xác định và tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề; Tăng cường điều phối và nâng cao năng lực cho các đối tác tại địa phương; cũng như thực hiện các chương trình với cách tiếp cận nhậy cảm về giới.

Logo

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Center for Education and Development – CED) xin thông báo: Kể từ ngày 03/08/2017, Trung tâm đã thay đổi logo nhận diện với 4 phiên bản theo hình dưới đây. Mọi văn bản, ấn phẩm truyền thông của Trung tâm từ ngày 03/08/2017 sẽ sử dụng một trong 4 phiên bản logo này. Kính mong các đơn vị khi sử dụng logo của Trung tâm vào các hoạt động truyền thông tránh làm sai lệch logo như đổi màu, thêm hoặc bớt chi tiết, làm mờ, cắt, chỉnh sửa khác đi. Để xem và tải đầy đủ các phiên bản logo mới của CED xin quý vị vui lòng truy cập tại đây

Sứ mệnh

Posted Posted by admin in Introduction, Mission     Comments Comments Off on Sứ mệnh
Dec
23

Sứ mệnh

Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, và nhân rộng các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực giáo dục và phát triển mà xã hội Việt Nam đang đối mặt.

Hỗ trợ giáo dục

Trung tâm xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm thử nghiệm những phương thức dạy và học mới cho các trường học với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan bên ngoài ngành giáo dục. Cụ thể, Trung tâm xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo và chương trình giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học và trung học gắn với nội dung của chương trình học quốc gia. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức, ví dụ như: vườn quốc gia, công viên và cơ sở văn hóa, bảo tàng, cơ quan nghiên cứu hiện có, để trở thành các trung tâm giáo dục thực địa cho học sinh và sinh viên. Trung tâm cũng kết nối các nhà khoa học với các nhà giáo dục và nhà trường với mục đích mang khoa học đến với công chúng và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia làm khoa học. Tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động và chương trình giáo dục cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng để các chương trình này có thể thành công.

Các sáng kiến phát triển

Cộng tác với hàng loạt đối tác từ khu vực công, đến khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận, Trung tâm xây dựng và thực hiện các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường mà hiện nay xã hội đang gặp phải. Các chương trình của Trung tâm tập trung vào quản trị, vận động chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa phương tiến hành trao đổi, chia sẻ các thực tiễn tốt để giải quyết các vấn đề như: bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, di cư và buôn bán người. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm trong lĩnh vực giáo dục, các sáng kiến và chương trình phát triển đều có mảng giáo dục, tập trung cung cấp kiến thức, đào tạo kỹ năng cho cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và có tác động lâu dài đối với cộng đồng.

Trung tâm cũng thúc đẩy mạng lưới các chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá, nghiên cứu, và điều tra cho các sáng kiến phát triển do các tổ chức khác thực hiện.

Cán bộ Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Posted Posted by admin in Staff     Comments Comments Off on Cán bộ Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Dec
22

I. CÁN BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN

HÀ NỘI:

KHÁNH HOÀ:

II. BAN CỐ VẤN

III. CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

 • +Tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế

  Ngoài ra, hàng năm CED có sự hỗ trợ và cộng tác nhiệt tình của các tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế hỗ trợ thực hiện các chương trình hiện tại của Trung tâm.

Các đối tác

Posted Posted by admin in Các đối tác, Introduction     Comments Comments Off on Các đối tác
Dec
22

Các đối tác của CED

Các nhà tài trợ và đối tác quốc tế:

 1. EU-FAO FLEGT program.
 2. Global Fund for Women.
 3. IRISH AID/TAF.
 4. Merali Foundation.
 5. Microsoft
 6. Qu châu Á (TAF).
 7. Rufford Foundation.
 8. USAID.

Chương trình Giáo dục:

 1. Bo tàng Lch s Quc gia.
 2. Bo tàng M Thut Hà Ni.
 3. Bo tàng Ph n.
 4. Bo tàng thiên nhiên Vit nam, Vin Hàn Lâm Khoa hc và Công Ngh Vit nam.
 5. Đi hc Bách Khoa – Đi hc Đà Nng
 6. Đi hc Bách khoa – Đi hc Quc gia Tp. H Chí Minh
 7. Đi hc Công ngh – Đi hc Quc gia Hà Ni
 8. Đi hc Công ngh thông tin – Đi hc Quc gia Tp. H Chí Minh
 9.  Đi hc Công ngh Tp. H Chí Minh (Hutech)
 10. Đi hc Khoa hc – Đi hc Huế
 11. Đi Hc Quc Gia Hà Ni.
 12. Đi Hc Xây Dng Hà Ni.
 13. Trung tâm v tinh Quc gia, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit nam.
 14. Trường Đi hc An Giang
 15. Trường Đi hc Bách Khoa Hà Ni
 16. Trường Đi Hc Bách Khoa Hà Ni.
 17.  Trường Đi hc Cn Thơ
 18. Trường Đi hc Quc Gia Hà Ni
 19.  Trường Đi hc Xây Dng
 20.  Trường PTCS Hp Nht.
 21.  Trường PTCS Yên Sơn.
 22. Trường Thc Nghim.
 23.  Trường tiu hc Nghĩa Tân.
 24.  Vin Khoa hc và Giáo dc Vit Nam, B Giáo dc và Đào to.
 25.  Vin Sinh thái và tài Nguyên Sinh vt, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công Ngh Vit nam.
 26.  Vườn Quc Gia Ba Vì.
 27. Vườn Quc Gia Cúc Phương.
 28.  Vườn quc Gia Tam Đo.

Chương trình Phát triển

 1. Câu lc b doanh nhân sáng to.
 2. Câu lc b doanh nhân SIYB.
 3. Hip Hi Doanh nhân tr Vit Nam.
 4. Hip hi g và lâm sn Bình Đnh (fpabinhdinh).
 5. Hip hi g và lâm sn Vit Nam – Vietfores.
 6. Hip hi M ngh và Chế biến G TP. H Chí Minh (HAWA).
 7. Liên Minh Hp tác Xã thành ph Hi Phòng.
 8. Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng (LMHTX&DN).
 9. Phòng Thương mại và Công nghiệp chi nhánh Nghệ An.
 10. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam chi nhánh min trung.
 11. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam chi nhánh ti Thanh Hóa.
 12. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam.
 13. Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (WV).
 14. Trung tâm Bi dưỡng và đào to doanh nghip Min Trung (NEDCEN)
 15. Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC).
 16. Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Đà Nẵng.
 17. Văn phòng Thường trc FLEGT và Lacey, Tng cc Lâm Nghip, B NN&PTNT.

Các cơ quan truyền thông

 1. Báo Công thương.
 2. Báo diễn đàn doanh nghiệp.
 3. Báo Pháp lut.
 4. Đài tiếng nói Vit Nam VOV.
 5. Đài truyn hình HN1.
 6. Đài Truyn hình Vit Nam VTV1.
 7. Đài truyền hình Việt Nam VTV6.
 8. Đài truyn hình VTC 11.
 9. Tp chí G Vit.
 10. Thi báo ngân hàng.
 11. Thi báo tài chính.