Posts Categorized / Mission

Sứ mệnh

Posted Posted by admin in Introduction, Mission     Comments Comments Off on Sứ mệnh
Dec
23

Sứ mệnh

Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, và nhân rộng các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực giáo dục và phát triển mà xã hội Việt Nam đang đối mặt.

Hỗ trợ giáo dục

Trung tâm xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm thử nghiệm những phương thức dạy và học mới cho các trường học với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan bên ngoài ngành giáo dục. Cụ thể, Trung tâm xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo và chương trình giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học và trung học gắn với nội dung của chương trình học quốc gia. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức, ví dụ như: vườn quốc gia, công viên và cơ sở văn hóa, bảo tàng, cơ quan nghiên cứu hiện có, để trở thành các trung tâm giáo dục thực địa cho học sinh và sinh viên. Trung tâm cũng kết nối các nhà khoa học với các nhà giáo dục và nhà trường với mục đích mang khoa học đến với công chúng và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia làm khoa học. Tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động và chương trình giáo dục cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng để các chương trình này có thể thành công.

Các sáng kiến phát triển

Cộng tác với hàng loạt đối tác từ khu vực công, đến khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận, Trung tâm xây dựng và thực hiện các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường mà hiện nay xã hội đang gặp phải. Các chương trình của Trung tâm tập trung vào quản trị, vận động chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa phương tiến hành trao đổi, chia sẻ các thực tiễn tốt để giải quyết các vấn đề như: bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, di cư và buôn bán người. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm trong lĩnh vực giáo dục, các sáng kiến và chương trình phát triển đều có mảng giáo dục, tập trung cung cấp kiến thức, đào tạo kỹ năng cho cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và có tác động lâu dài đối với cộng đồng.

Trung tâm cũng thúc đẩy mạng lưới các chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá, nghiên cứu, và điều tra cho các sáng kiến phát triển do các tổ chức khác thực hiện.