Tin tức

[Video] Quản trị rừng và lâm sản bền vững

Nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị của rừng trồng, từ năm 2010, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã  khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản.Tháng 5 vừa qua [...]

2019-04-09T09:08:28+00:00March 16th, 2018|Tin tức|

Nhóm Nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ ba

Sáng ngày 8/3/2018, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã tham dự cuộc họp lần thứ ba của nhóm nòng cốt đa bên về Hiệp định đối tác tự nguyện về Quản trị rừng, Thương mại lâm sản và Thực thi lâm luật (gọi tắt là VPA-FLEGT) với vai trò là đồng chủ [...]

2019-04-09T09:23:43+00:00March 10th, 2018|Tin tức|

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUỸ CHÂU Á VỚI NỮ SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT […]

2019-04-09T15:12:45+00:00February 1st, 2018|Tin tức|