Cán bộ Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Posted Posted by admin in Staff     Comments Comments Off on Cán bộ Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Dec
22

I. CÁN BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN

HÀ NỘI:

KHÁNH HOÀ:

II. BAN CỐ VẤN

III. CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

  • +Tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế

    Ngoài ra, hàng năm CED có sự hỗ trợ và cộng tác nhiệt tình của các tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế hỗ trợ thực hiện các chương trình hiện tại của Trung tâm.