Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với tổ chức The Aflatoun Secretariat, Stichting Aflatoun International (Hà Lan) tổ chức khóa “Tập huấn giảng viên về giáo dục tài chính và khởi nghiệp cho học sinh” dự kiến trong 3 ngày tuần thứ 2 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Hà Nội.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm giới thiệu và cung cấp cho các trường học ở Việt Nam về các chương trình giáo dục tài chính cho học sinh ở các lứa tuổi từ 3 – 15+ tuổi. Khóa tập huấn dành cho đối tượng là giáo viên các trường học, nhà giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức liên quan. Chương trình tập huấn gồm: Hướng dẫn xây dựng tài liệu lồng ghép cho giáo viên và học sinh dựa vào những chương trình sẵn có; Kiểm tra và đánh giá giáo trình trung học phổ thông và chương trình cho các nhóm cộng đồng ngoài trường học.

Chương trình tập huấn sẽ được chuyên gia nước ngoài giảng trực tiếp bằng Tiếng Anh (không có phiên dịch). Tập huấn dự kiến tổ chức trong 3 ngày của tuần thứ 2 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội.

• Thời gian triển khai tập huấn dự kiến 3 ngày của tuần thứ 2 tháng 10 năm 2019
• Địa bàn thực hiện tập huấn tại thành phố Hà Nội.

Chương trình tập huấn được nhóm chuyên gia từ Aflatoun, Amsterdam tiến hành và chia thành các phần bài giảng và mỗi phần gồm 8-10 bài. Nội dung xin xem chương trình đính kèm. Dưới đây là đường link của các phần:

1/ Chương trình tập huấn
2/ Công văn thay cho Giấy mời
3/ Mẫu đăng ký tham dự online

Tập huấn sẽ cung cấp cho học viên:
• Tài liệu tập huấn bằng Tiếng Anh do tổ chức The Aflatoun Secretariat, Stichting Aflatoun International Hà Lan xây dựng và cung cấp;
• Hỗ trợ ăn trưa và giải lao giữa giờ.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham gia khóa tập huấn và kính đề nghị các tổ chức/ đơn vị và các anh/chị đăng ký theo đường link trên đây.

Hoặc gửi thông tin xác nhận về CED theo địa chỉ email: huongnt@ced.edu.vn hoặc gọi điện về số: 024 3562 7494 (máy lẻ: 105)/ 0989375054 (Ms. Hương) để xác nhận đăng ký.