Đinh Ngọc Bảo

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Đinh Ngọc Bảo
Dec
23

TS. Đinh Ngọc Bảo – Cố vấn giáo dục

TS. Đinh Ngọc Bảo đã có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục. Ông là cố vấn giáo dục cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển, một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam về các dự án liên quan đến giáo dục tại Việt Nam. Tiến sĩ Bảo từng là Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục thuộc Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Ông là giảng viên Khoa Lịch sử của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội từ năm 1976, và cũng đã hoạt động tích cực trong  lĩnh vực quản lý. Ông là trưởng khoa  của Khoa Lịch sử trong 10 năm và là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội trong 6 năm. Hiện nay, hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm lịch sử Đông Nam Á và Lịch sử thế giới cổ đại và trung cổ.

Ông có bằng tiến sĩ chuyên ngành lịch sử của Viện Hàn lâm Khoa học ở Liên Xô cũ (1998) và bằng Cử nhân Đại học Lomonosov Moscow (1975).

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED