CÁN BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN

Bà Tô Kim Liên
Bà Tô Kim LiênGiám đốc
Ông Vũ Anh Minh
Ông Vũ Anh MinhPhó giám đốc Truyền thông, Giáo dục và Công nghệ thông tin
Bà Dương Thị Tơ
Bà Dương Thị TơPhó giám đốc lĩnh vực phát triển
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị HươngĐiều phối chương trình
Bà Hà Thị Thương
Bà Hà Thị ThươngCán bộ hành chính và giáo dục
Bà Phạm Thị Hải Yến
Bà Phạm Thị Hải YếnCán bộ văn phòng
Ông Nguyễn Tiến Thành
Ông Nguyễn Tiến ThànhCán bộ chương trình: Môi trường và ITC
Bà Trần Thị Hồng Minh
Bà Trần Thị Hồng MinhKế toán trưởng
Bà Lê Thị Thu Hiền
Bà Lê Thị Thu HiềnKế toán

BAN CỐ VẤN VÀ CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu
Tiến sĩ Nguyễn Thị ThuTư vấn độc lập
Bà Vũ Thị Hằng
Bà Vũ Thị HằngCố vấn giáo dục
Bà Nguyễn Thị Chi
Bà Nguyễn Thị ChiCố vấn giáo dục
Bà Lê Thị Hương Liên
Bà Lê Thị Hương LiênCố vấn truyền thông
Ông Hoàng Quốc Khanh
Ông Hoàng Quốc KhanhCố vấn công nghệ thông tin
Ông Edward Goff
Ông Edward GoffTình nguyện viên - Cộng tác viên truyền thông
Ông Nguyễn Diễn
Ông Nguyễn DiễnChuyên gia doanh nghiệp tư nhân
Ông Nguyễn Thanh Ngọc
Ông Nguyễn Thanh NgọcChuyên gia doanh nghiệp tư nhân
Ông Andrew Senior
Ông Andrew SeniorTình nguyện viên - Cộng tác viên Chương trình
Tiến sĩ Trần Thị Lệ Thu
Tiến sĩ Trần Thị Lệ ThuCố vấn giáo dục và tâm lý học
Ông Bùi Huy Nho
Ông Bùi Huy NhoCố vấn Lâm nghiệp
Tiến sĩ Lê Bá Thăng
Tiến sĩ Lê Bá ThăngCố vấn phát triển nông thôn