Hà Thị Thương

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Hà Thị Thương
Dec
23

Bà Hà Thị Thương – Cán bộ hành chính và giáo dục

Email: thuonght@ced.edu.vn, ĐT: (04) 3562 7494 (103)

Bà Hà Thị Thương - Cán bộ Hành chính và Giáo dục

Bà Hà Thị Thương hiện là Cán bộ phụ trách hành chính và các chương trình học bổng tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Ngoài việc đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của Trung tâm, bà còn hỗ trợ xây dựng, thiết kế, và quản lý chương trình học bổng cho nữ sinh và một số hoạt động liên quan đến giáo dục, tổ chức các chương trình, sự kiện cho các em học sinh và sinh viên trong các chương trình học bổng và chương trình khác của Trung tâm có cơ hội tham gia, chia sẻ, và giao lưu với nhau.

Bà có bằng cử nhân Kế toán tổng hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2011; Cử nhân Tiếng Anh của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2006.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED