Mr. Hoang Quoc Khanh – Cố vấn Truyền thông và Công nghệ Thông tin

Ông Khanh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông tư vấn các dự án liên quan đến ứng dụng của thông tin và truyền thông (ICT) về sự phát triển và giáo dục cho Trung tâm Giáo dục và phát triển. Ông là  kỹ sư lâu năm tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Công việc chính  của ông bao gồm các hoạt động quản trị hệ thống mạng, website, thiết bị khoa học cho việc giảng dạy và nghiên cứu, cũng như tham gia vào các nghiên cứu trong đào tạo.

Ông có bằng kỹ sư Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Đông Đô (2000).