Lê Bá Thăng

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Lê Bá Thăng
Dec
23

Ông Lê Bá Thăng – Cố vấn về Phát triển Nông nghiệp

Ông Thăng đã có ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp và môi trường tại Việt Nam. Ông hiện đang là cố vấn về lình vực Phát triển nông thôn cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Trước khi gia nhập CED, ông Thắng đã làm việc gần 8 năm cho Khoa khuyến nông và Phát triển nông thôn thuộc Trường Quản lý Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ năm 1990 – 2011, Ông là Phó hiệu trưởng Trường Quản lý Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tham gia giảng dạy các mô-đun liên quan đến kinh tế, quản lý kinh doanh và dịch vụ khuyến nông. Trước tham gia giảng dạy tại và Khoa khuyến nông và Phát triển nông thôn, ông Thăng đã giảng dạy tại khoa hệ thống canh tác nông nghiệp của Đại học Nông nghiệp số 2.

Ông có bằng tiến sĩ về Kinh tế nông nghiệp, Viện nông nghiệp Gruzia Subtropical, Liên Xô vào năm 1990;  Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp số 2, Hà Bắc, Việt Nam vào năm 1975.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED