Lê Vân Anh

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Lê Vân Anh
Dec
23

TS. Lê Vân Anh – Cố vấn Giáo dục

TS. Vân Anh đã có 33 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu giáo dục. Bà hiện đang là cán bộ nghiên cứu cao cấp của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES). Bà là nhóm trưởng các dự án nghiên cứu về giáo dục tiểu học và trung học. Đồng thời bà cũng là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bà Vân Anh cũng là cán bộ nghiên cứu và là Phó giám đốc Viện Chiến lược giáo dục và Phát triển chương trình giảng dạy, bà cũng là nhà nghiên cứu và Trưởng phòng các đơn vị giáo dục phổ thông, Viện Phát triển Giáo dục (NIED). Bà tham gia các dự án với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) và Viện Chiến lược Giáo dục và Phát triển Chương trình Giảng dạy với vai trò tư vấn khác nhau.

Bà là cử nhân Tâm lý – Giáo dục của Trường Đại học sư phạm I Hà Nội năm 1978; Tiến sỹ Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm của Khoa Tâm lý học trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp – Matxcova – Cộng hoà Liên bang Nga năm 1995.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED