CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển rất nhanh và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên trường Quốc tế. Một quốc gia có dân số trẻ, có khát vọng và mong muốn tận dụng các cơ hội phát triển để tạo ra cuộc sống thành công cho bản thân và tạo ra một nền kinh tế lành mạnh để có thể hỗ trợ người dân Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, không giống như các nước Đông Á phát triển khác, hệ thống giáo dục ở Việt Nam chưa  tiến bộ, chủ yếu vẫn học vẹt và thi cử thường xuyên. Cách học này không còn phù hợp cho những người trẻ chuẩn bị kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để phát triển trong thế giới hiện đại.

CED hướng đến xây dựng các phương pháp dạy và học mới dựa trên các hệ thống giáo dục hiệu quả nhất trên thế giới và đưa các phương pháp dạy và học này vào chương trình, tài liệu giảng dạy quốc gia Việt Nam, mang đến cho các bạn trẻ những kỹ năng phù hợp trong công việc theo yêu cầu hiện nay, bao gồm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, ý thức về môi trường và quyền công dân.

Chúng tôi hy vọng rằng với những kỹ năng này, thế hệ những người trẻ chuyên nghiệp có thể giúp Việt Nam bắt kịp thế giới trong các lĩnh vực hiện đang tụt hậu, như nghiên cứu khoa học và sự tham gia của xã hội dân sự. Một hệ thống giáo dục phát triển sẽ tạo ra một lực lượng lao động Việt Nam có nhiều thông tin, sáng tạo và tích cực tham gia hơn trong tương lai.

GIÁO DỤC

CED hướng đến xây dựng các phương pháp dạy và học mới dựa trên các hệ thống giáo dục hiệu quả nhất trên thế giới . CED hợp tác với các viện khoa học, các trường học và các viện liên quan để thiết kế và cung cấp rất nhiều chương trình: www.traihehanoi.com

Để thúc đẩy sự quan tâm của học sinh đối với khoa học và đổi mới, CED mang tới cho học sinh không những về khoa học, mà còn thực hiện các hoạt động và nghiên cứu khoa. Chúng tôi cũng hỗ trợ sinh viên tham gia các cuộc thi dựa khoa học ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem các liên kết sau:

Tăng cường Nữ giới trong các lĩnh vực STEM

CED đã hợp tác với hơn 30 công ty, nhà tài trợ và các cơ sở đào tạo công tại Việt Nam để hỗ trợ hơn 480 nữ sinh học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). CED cũng cung cấp hơn 400 học bổng cho các nữ sinh trung học có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Xem chi tiết tại: http://www.hocbongnusinh.com

Học bổng STEM

Học bổng này nhằm thu hút nhiều sinh viên quan tâm tới STEM và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học STEM. Học bổng cũng cung cấp tài chính cho sinh viên trong các ngành STEM.

Xem chi tiết tại: http://scholarships.ced.edu.vn/

Thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh trong giáo dục

CED tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường. Chúng tôi thực hiện các hoạt động và chương trình giáo dục trong đó có kinh nghiệm của phụ huynh cho tất cả các bên liên quan – phụ huynh cảm thấy tiếng nói và mối quan tâm của họ được lắng nghe và họ có thể nhìn thấy được tác động và hiệu quả của những ý tưởng họ đã đưa ra.

Xem chi tiết tại: http://www.hoiphuhuynhhocsinh.vn

Chương trình đào tạo nghề hiệu quả

Nhiều người lao động ngày nay không có kiến thức và kỹ năng phù hợp cho thị trường lao động, ngay cả khi họ tham gia các khóa đào tạo nghề do các nhà cung cấp đào tạo thuộc sở hữu nhà nước điều hành. Việt Nam cần nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm (đặc biệt là các nhóm người nghèo và hoàn cảnh khó khăn) góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, từ đó có thể giảm thiểu các vấn đề xã hội liên quan. Hợp tác với các đối tác gồm, nhà cung cấp đào tạo nghề, Bộ Lao động và Xã hội và các tổ chức phi chính phủ khác, CED đang hỗ trợ các sáng kiến để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại: http://www.daynghehieuqua.com/