CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

Chúng tôi cung cấp kiến thức, kỹ năng và tư vấn doanh nghiệp để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giải quyết các vấn đề liên quan đến xã hội và môi trường như phòng chống rủi ro thiên tai, quản trị rừng, thực thi lâm luật, từ thiện doanh nghiệp…

Mặc dù, Việt Nam đã phát triển và tiến bộ hơn trong vài năm qua, tuy nhiên vẫn có một số lĩnh vực cần tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam có thể phát triển được cơ sở hạ tầng và nền kinh tế tương đương với các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Khi nguồn tài trợ của các tổ chức Quốc tế đang ngày càng giảm, thì các chương trình phát triển cần phải tìm nguồn tài trợ mới từ các tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Đó là lý do tại sao CED hợp tác với các doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư vào tương lai của Việt Nam.

Chúng tôi làm để thể hiện cho các doanh nghiệp thấy rằng các sáng kiến được thiết kế để hỗ trợ người dân Việt Nam cũng như hỗ trợ chính doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp kiến thức, kỹ năng và đào tạo những người ra quyết định và lãnh đạo doanh nghiệp về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và quản trị rừng và thực thi lâm luật, những lợi ích từ hoạt động từ thiện và các hoạt động trách nhiệm xã hội, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích một nền văn hóa mà ngành công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của đất nước.

Biến đối khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

Biến đổi khí hậu là một vấn đề được quan tâm toàn cầu và có thể là mối đe dọa đặc biệt đối với Việt Nam, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương do thiên tai nhất trên thế giới. CED đang hợp tác với nhiều đối tác trong khu vực nhà nước, tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự để hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thảm họa trong các lĩnh vực tư nhân và giáo dục, nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường học địa phương và trung tâm học tập cộng đồng.

Xem chi tiết tại: http://ungphothientai.com/

Tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT)

Vào ngày 19/10/2018, EU và Việt Nam đã ký Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi pháp luật, quản trị và thương mại lâm sản (FLEGT). Hiệp định sẽ giúp tăng cường quản trị rừng, giải quyết khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác. Trong bối cảnh này, CED đang hợp tác với các phương tiện truyền thông, các tổ chức xã hội và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam để truyền thông tới cộng đồng các thông tin quan trọng, tiến trình chuẩn bị và triển khai VPA và các vấn đề liên quan đến FLEGT. CED cũng tập trung vào sự tham gia và các sáng kiến của nhiều bên liên quan để tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc thực hiện VPA.

Xem chi tiết tại http://flegtvpa.com/

Tăng cường sự hiểu biết và cam kết tham gia hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp Việt Nam

Khi Việt Nam tiếp tục phát triển, các nhà tài trợ quốc tế dần rút hỗ trợ khỏi Việt Nam, vì vậy các nguồn lực cần thiết để giải quyết các thách thức còn lại của đất nước sẽ ngày càng cần nguồn lực trong nước. Trong khi 90% doanh nghiệp Mỹ tìm cách thu hút sự công khai và phổ biến từ các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tuy nhiên văn hóa này vẫn chưa phổ biến trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.

CED thực hiện các chương trình nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước để đóng góp cho xã hội, cải thiện danh tiếng của doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng, từ đó khuyến khích xây dựng các quỹ bền vững cho các sáng kiến phát triển trong nước

Xem chi tiết tại : http://tuthiendoanhnghiep.com/