CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Chương trình cuối tuần

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với phụ huynh và giáo viên tổ chức các chuyến đi cuối tuần thường xuyên cho học sinh tiểu học và trung học. Phối hợp với bảo tàng, công viên quốc gia và di tích lịch sử, các chương trình này được thiết kế để kết nối với các bài học trong chương trình giảng dạy của trường và tạo cơ hội khám phá và nâng cao kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế.

Chương trình FIELD TRIP cho học sinh

CED phối hợp với các trường học, trung tâm giáo dục, công viên và bảo tàng để tạo cơ hội cho các hoạt động giáo dục sáng tạo và thực hành. Chúng tôi tổ chức các chuyến đi thực địa trong giờ học cũng như các chương trình ngoại khóa cho học sinh khám phá và trải nghiệm học tập ngoài trời.

Xem chi tiết tại: http://www.traihehanoi.com

Chương trình trại hè

Mỗi mùa hè, CED tổ chức các chương trình trại hè với đầy đủ các hoạt động hấp dẫn để khuyến khích học tập thực hành và phát triển cá nhân. Các hoạt động của Chương trình củng cố kiến thức mà học sinh đã học trong năm học và trang bị cho các em kỹ năng ứng xử quan trọng trong làm việc nhóm, tự học, tự tin, quan sát, khám phá và giao tiếp. Các chương trình trại hè của CED là một sân chơi hữu ích cho trẻ em khám phá thế giới bên ngoài và thiết lập, nuôi dưỡng mối quan hệ với bạn bè.

Xem chi tiết tại: http://www.traihehanoi.com/

Dịch vụ tư vấn

CED tận dụng mạng lưới các chuyên gia của mình để cung cấp các dịch vụ tư vấn trong đánh giá, nghiên cứu và khảo sát cho các sáng kiến phát triển.