Madelon (Maddy) Case

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Madelon (Maddy) Case
Dec
23

Madelon (Maddy) Case – Cán bộ chương trình

Email: maddy.case@ced.edu.vn

Madelon (Maddy) Case - Program AssociateMadelon (Maddy) Case có niềm đam mê nghiên cứu về sinh thái và giáo dục môi trường. Bà đã nhận được chương trình học bổng  của học giả Luce năm 2012-2013 là chương trình hỗ trợ thanh niên Mỹ sống và làm việc ở châu Á, và hiện bà đang xây dựng các chương trình giáo dục môi trường cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Bà tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng danh dự cao nhất vào năm 2012 chuyên nghành Sinh thái học và sinh vật học tiến hóa và một chứng nhận về nghiên cứu môi trường. Khi còn là sinh viên tại Trường Đại học Princeton, bà dạy phụ đạo tại Trung tâm Viết, dạy kỹ năng lãnh đạo các hoạt động ngoài trời, và leo núi cho Chương trình Hành động Ngoài trời, và thành lập câu lạc bộ thực vật học Princeton. Bà đã tiến hành các cuộc điều tra thảm thực vật để nghiên cứu về sinh thái học thực vật ở New England và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, và bà đã tham gia hai trại hè với vai trò cố vấn khoa học ngoài trời tại Trạm Field Hancock ở miền đông tiểu bang Oregon.

Bà có bằng cử nhân chuyên ngành Sinh thái học và sinh vật học tiến hóa, Đại học Princeton vào năm 2012.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED