Chương trình “Học tập và quan sát toàn cầu mang lại lợi ích về môi trường” (Global Learning and Observations to Benefit the Environment – viết tắt là GLOBE) là chương trình quốc tế về giáo dục và thực hành khoa học về môi trường. GLOBE là sáng kiến kết nối học sinh, giáo viên và cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học để hiểu biết thêm về môi trường của chúng ta thông qua cơ sở dữ liệu và quan sát của học sinh. Các mục tiêu chính của chương trình GLOBE:

• Nâng cao nhận thức về môi trường của mỗi cá nhân trên toàn thế giới;

• Đóng góp vào sự hiểu biết về khoa học trái đất;

• Giúp tất cả học sinh đạt được thành tựu cao hơn trong khoa học và toán học.

Chương trình được triển khai tại 120 nước trên thế giới và đã được tiến hành tại một số trường tại Hà Nội từ năm học 2016 – 2017.

Năm 2018, chương trình sẽ được tổ chức vào:

Thời gian: Ngày 05/05/2018

Địa điểm: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tòa nhà VNSC (A6) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: Học viên có đam mê về khoa học và công nghệ hoặc đang làm việc trong các ngành có liên quan đến Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lý hoặc công nghệ đều có thể tham gia. Học viên phải từ 19 tuổi trở lên.

Xin vui lòng đăng ký tham dự tại https://bit.ly/2HzsECK hoặc gửi danh sách tham dự về địa chỉ email: thanhnt@ced.edu.vn trước ngày 29/04/2018.