Nguyễn Khắc Đoàn

Posted Posted by cedvn in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Khắc Đoàn
Apr
28

Nguyễn Khắc Đoàn – Tình nguyện viên hỗ trợ dự án

E-mail:doannk.63@gmail.com
doan-webAnh Nguyễn Khắc Đoàn đang theo học chuyên ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội. Anh đã một số chương trình tình nguyện như: Chiến dịch tiếp sức mùa thi, Ngày Hội Những Trái Tim Tình Nguyện, Trại hè Ba Vì 2017. Hiện anh là tình nguyện viên cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển hỗ trợ các chương trình giáo dục và phát triển, tham gia các chương trình giáo dục cuối tuần hoặc thực địa của trung tâm và hỗ trợ nhập liệu thông tin điều tra, khảo sát của Trung tâm.

Hiện anh đang học năm 4 chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.