Nguyễn Thị Hương

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Thị Hương
Dec
23

Bà Nguyễn Thị Hương – Điều phối viên chương trình

Email: huongnt@ced.edu.vn, ĐT: (04) 3562 7494 (105)

Nguyen Thi Huong – Program CoordinatorBà Nguyễn Thị Hương hiện đang là điều phối viên chương trình tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Tại CED, bà điều phối các hoạt động và dự án trong lĩnh vực phát triển và hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân. Các dự án hiện nay đang điều phối và quản lý các dự án và chương trình có sự tham gia của doanh nghiệp. Ngoài ra, bà cũng tham gia  và hỗ trợ quản lý các dự án khác (xây dựng đề xuất, quản lý tài chính, viết báo cáo..).

Ngoài ra, bà cũng tham gia xây dựng và thực hiện các sáng kiến liên quan đến phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai trong khu vực tư nhân và ngành giáo dục. Bà Hương đã từng là trợ lý chương trình tại Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng, tham gia một số Dự án trong quản lý môi trường, sức khỏe môi trường và các vấn đề cộng đồng liên quan. Bà cũng đã từng là giáo viên tiếng Anh tại một số Trung tâm ngoại ngữ.

Bà  có bằng cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương năm 2007; Cử nhân Tiếng anh của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED