Nguyễn Thị Kim Dung

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Thị Kim Dung
Dec
23

Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó giám đốc

Email: dungnt@ced.edu.vn

Nguyen Thi Kim Dung- Deputy Director

Bà Nguyễn Thị Kim Dung đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong các vấn đề môi trường và giáo dục tại Việt Nam. Bà hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, Giám đốc phụ trách chi nhánh Khánh Hòa với lĩnh vực tập trung vào việc cải thiện phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh cải cách giáo dục tại Việt Nam. Bà Dung trước đây là  trưởng phòng nghiên cứu giáo dục tiểu học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Công nghệ (RECET) trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), trong gần 11 năm. Nhiệm vụ của bà bao gồm: thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức về môi trường trong trường học và biên soạn tài liệu giáo dục về các môn học khác nhau cho các hoạt động chính và ngoại khóa ở cấp tiểu học. Bà cũng đã tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về di cư an toàn và chống buôn người trong các trường trung học và các tổ chức giáo dục như Trung tâm Học tập cộng đồng. Bà đã hỗ trợ các trường học và cộng đồng tại Campuchia (tỉnh Takeo và Kandal), lồng ghép di cư an toàn và giáo dục phòng chống buôn bán người vào chương trình giảng dạy trong trường học và các hoạt động cộng đồng tại đây.

Trước khi làm việc tại VNIES, bà Dung đã làm việc cho Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên: đầu tiên là giảng viên văn học, sau đó là Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, và cuối cùng là Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Bà có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, đặc biệt tập trung vào việc cải thiện phương pháp giảng dạy và xây dựng giáo trình đọc viết và nghiên cứu văn học.

Bà có bằng Thạc sỹ ngành Phương pháp giảng dạy Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1997; Cử nhân Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1982.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED