Nguyễn Thị Tho

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Thị Tho
Dec
23

Bà Nguyễn Thị Tho – Kiểm toán nội bộ

Email: thont@ced.edu.vn

Bà Tho hiện là kiểm toán nội bộ (bán thời gian) cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Bà đã làm việc cho Công ty TM&DV Đồng Tiến, Công ty TNHH Tissu Paper. Bà có bằng cử nhân kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2006.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED