Nguyễn Văn Lũy

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Văn Lũy
Dec
23

TS. Nguyễn Văn Lũy – Cố vấn Giáo dục

TS. Nguyễn Văn Lũy đã có 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Ông hiện đang là biên tập viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trước đó, ông là cán bộ nghiên cứu lĩnh vực giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông Lũy cũng đã giảng dạy Môn tâm lý giáo dục tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tâm lý giáo dục, phát triển trí tuệ và tình cảm của học sinh, và giáo dục môi trường.

Ông có bằng tiến sỹ chuyên nghành tâm lý học của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2001; Bằng cử nhân chuyên nghành Tâm lý giáo dục của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 1984.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED