Nguyễn Xuân Hòe

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Xuân Hòe
Dec
23

Ông Nguyễn Xuân Hòe – Cố vấn về nước sạch và vệ sinh môi trường

Ông Nguyễn Xuân Hòe đã có 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp và môi trường tại Việt Nam. Ông là một nhà tư vấn độc lập đã tư vấn cho nhiều dự án liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, ông Hòe là giảng viên của khoa cấp thoát nước tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Hà Bắc, và Phó Giám đốc Xí nghiệp Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng  – Bộ Thương mại; Phó chánh  văn phòng thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (NS&VSMTNT) – Bộ NN&PTNT.

Ông Hòe có bằng Kỹ sư cấp thoát nước –  ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 1967; Cử nhân khoa Quản lý kinh tế xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED