Phạm Thị Hải Yến

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Phạm Thị Hải Yến
Dec
23

Bà Phạm Thị Hải Yến – Cán bộ truyền thông – Giáo dục môi trường

Email: yenpt@ced.edu.vn, ĐT: (04) 3562 7494 (0)

Pham-Thi-Hai_Yen

Bà Phạm Thị Hải Yến hiện đang là một cán bộ truyền thông tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động truyền thông, bà Yến cũng tham gia thiết kế và thực hiện các chương trình giáo dục môi trường cho học sinh và sinh viên, áp dụng phương pháp giáo dục thực hành, khám phá, trải nghiệm, và sáng tạo.

Trước đây, bà Yến đã tham gia các dự án giáo dục môi trường với Trung tâm Công nghệ Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và tham gia giảng dạy nghiên cứu môi trường tại Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bà cũng đã là một kỹ sư kỹ thuật cho Tổng công ty dịch vụ môi trường xanh tại tỉnh Hải Dương.

Bà có bằng Kỹ sư ngành Công nghệ môi trường (năm 2008) và bằng Thạc sĩ Quản lý môi trường (năm 2013) của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED