Các dự án và hoạt động của Trung tâm

Posted Posted by admin in Our Work, Programs     Comments Comments Off on Các dự án và hoạt động của Trung tâm
Dec
22

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) hoạt động trên hai lĩnh vực là GIÁO DỤC và PHÁT TRIỂN.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

CED xây dựng và thử nghiệm các chương trình và phương pháp giáo dục trong các nhà trường, dựa vào kinh nghiệm từ các hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng làm việc cần thiết sau này, như: làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, nhận thức về môi trường, để trở thành các công dân tích cực.

1. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHOA HỌC, SÁNG TẠO, TRẢI NGHIỆM

Hướng tới học sinh và trẻ em mọi lứa tuổi, các hoạt động khoa học, sáng tạo, trải nghiệm được đội ngũ cán bộ CED kết hợp cùng các chuyên gia xây dựng nhằm đem đến cho các em những giờ phút vừa học vừa chơi thú vị và bổ ích, đồng thời tạo cơ hội tham gia các sân chơi quốc tế.

cac-chuong-trinh-nang-cao-chat-luong-giao-duc_800

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://www.traihehanoi.com

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://gnhdvietnam.ced.edu.vn/

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://labvietnam.ced.edu.vn

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO NỮ SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở VIỆT NAM

Các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn học các ngành Khoa học, Kỹ thuật, Tự nhiên ở Hà Nội, Cần Thơ, An Giang được hỗ trợ 600 USD/năm, đồng thời tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tập huấn kiến thức và kĩ năng do CED tổ chức để phát triển toàn diện bản thân.

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://www.hocbongnusinh.com

3. HỌC BỔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT, TOÁN HỌC (STEM)

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành STEM, CED hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho sinh viên đang theo học các ngành này thông qua các chương trình, hội thảo, hoạt động trải nghiệm…


Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://scholarships.ced.edu.vn/

4. TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CHA MẸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

CED tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh và giáo viên hợp tác với nhau một cách hiệu quả trong các hoạt động giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên.


Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://www.hoiphuhuynhhocsinh.vn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

CED cung cấp kiến thức, kỹ năng và tư vấn doanh nghiệp để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào giải quyết các vấn đề liên quan đến xã hội và môi trường như phòng chống rủi ro thiên tai, quản trị rừng, thực thi lâm luật, từ thiện doanh nghiệp,…

1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

CED đang hợp tác tổ chức các hoạt động trên cả nước nhằm tăng khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trường học và trung tâm học tập cộng đồng địa phương.

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://www.ungphothientai.com

2. TĂNG CƯỜNG THỰC THI LÂM LUẬT, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN (FLEGT)

CED phối hợp truyền thông về Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) và chương trình Tăng cường Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mai lâm sản (FLEGT) tới các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn nạn khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp trên toàn cầu.

FLEGT

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: http://flegtvpa.com

3. TĂNG CƯỜNG SỰ HIỂU BIẾT VÀ CAM KẾT THAM GIA HỖ TRỢ TỪ THIỆN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CED đã và đang thực hiện các chương trình nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia đóng góp cho cộng đồng, xã hội đồng thời qua đó tạo cơ hội phát triển cho chính doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin xin xem thêm : http://tuthiendoanhnghiep.com

4. HỖ TRỢ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Bằng việc hỗ trợ kết nối, xây dựng chương trình, đào tạo các nhân tố địa phương, dự án nhằm thúc đẩy các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, huy động nguồn lực công – tư vào phát triển địa phương đồng thời xây dựng ý thức học tập suốt đời cho cộng đồng.