Tô Kim Liên

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Tô Kim Liên
Dec
22

Bà Tô Kim Liên – Giám đốc

Email: lientk@ced.edu.vn

To-Kim-Lien

Bà Tô Kim Liên hiện làm giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quản trị, môi trường, giáo dục, phòng chống buôn bán người tại Việt Nam. Bà có chuyên môn về nghiên cứu, xây dựng, quản lý và theo dõi các dự án phát triển, đặc biệt liên quan đến giáo dục, bảo vệ môi trường, và nâng cao năng lực cho phụ nữ. Bà cũng là chuyên gia về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và tư vấn cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực phòng ngừa rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, và các sáng kiến nhằm huy động sự tham gia của khu vực tư nhân.

Trước khi làm việc cho Quỹ Châu Á, bà Liên làm việc tại Tập đoàn tư vấn GFA của Đức và tập trung vào các dự án phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước đó, bà làm việc cho Chương trình Hợp tác Phát triển Nông thôn Việt Nam – Thụy Điển và Ủy ban Dân tộc và Miền núi. Bà có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực phát triển nông thôn, đánh giá nông thôn, dịch vụ tài chính nông thôn, phát triển cộng đồng và nâng cao năng lực cho phụ nữ, các vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Bà có bằng Thạc sỹ nghiên cứu phát triển của Viện Đào tạo Sau Đại học về Nghiên cứu Đối ngoại và Phát triển, Geneva, Thụy Sỹ năm 2009; Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997; Cử nhân ngoại ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1993.

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED