Trần Thị Lệ Thu

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Trần Thị Lệ Thu
Dec
23

TS. Trần Thị Lệ Thu -Cố vấn Giáo dục và Tâm lý học

TS Thu đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý học, đặc biệt tập trung vào việc phục vụ trẻ em khuyết tật. Hiện bà đang là giảng viên và Trưởng khoa Tâm lý giáo dục tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Bà cũng dạy môn tâm lý giáo dục và đào tạo giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt tại Đại học Sư phạm Huế, Đại học Old Dominion (Hoa Kỳ), Đại học Văn hóa Hà Nội, và các chương trình đào tạo khác trên khắp Việt Nam.

Ngoài công việc của mình trong Trường Đại học, Tiến sĩ Thu đã cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho cha mẹ của trẻ em khuyết tật cũng như Trung tâm quốc tế Koto, Trường Cấp 2, cấp 3Nguyễn Tất Thành trực thuộc Trường Đại học Sư Phạm. Bà có chuyên môn về giáo dục cho trẻ em khuyết tật và đã làm việc như một cộng tác viên ở nhiều trung tâm tư vấn, trường học và các tổ chức khác để phục vụ người dân.

Bà Thu có bằng tiến sĩ tâm lý học ở Viện Tâm lý học của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (2005), Thạc sĩ Tâm lý học của trường Đại học Sư Phạm (2001), Cử nhân giáo dục đặc biệt cho trẻ em chậm phát triển của Trường Đại học Sư Phạm (2001), Cử nhân tiếng Anh của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1996), và Cử nhân Tâm lý học giáo dục của Trường Đại học Sư Phạm (1994).

Xem thêm Danh sách cán bộ Trung tâm CED