Ông Trương Xuân Cảnh – Cố vấn giáo dục

Ông Trương Xuân Cảnh có hơn 10 năm kinh nghiệm về nghiên cứu giáo dục. Hiện ông là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trước đó, ông là Cán bộ nghiên cứu Phòng nghiên cứu Công nghệ giáo dục Trung học – Trung tâm nghiên cứu Công nghệ giáo dục – Viện KHGD Việt Nam; Cán bộ nghiên cứu Phòng nghiên cứu Giáo dục Trung học – Trung tâm Công nghệ giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ nghiên cứu Phòng nghiên cứu Giáo dục môi trường – Trung tâm Công nghệ giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Ông có bằng cử nhân chuyên nghành Sư phạm Sinh của Đại học Sư phạm Hà Nội (2003), bằng thạc sỹ chuyên nghành Sinh thái học của Đại học Sư phạm Hà Nội (2006).