Lê Thị Thu Hiền

Bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán

Email: hienlt@ced.edu.vn

Bà Hiền làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) từ năm 2017. Bà hỗ trợ làm báo cáo tài chính, theo dõi chứng từ kế toán của các dự án mà CED đang thực hiện để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, bà Hiền còn chịu trách nhiệm về hành chính và hỗ trợ về hành chính cho các chương trình khi cần thiết ….

Trước khi làm việc cho CED, bà Hiền đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất tại TNHH Dệt Nhãn Nhân Mỹ; sau đó làm cán bộ hành chính tại Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng

 

2019-04-08T15:48:18+00:00February 28th, 2019|Bio Staff|