Ông Andrew đã làm việc tại CED từ tháng 12 năm 2018. Ông hỗ trợ chương trình Giáo dục và Phát triển của CED qua việc nghiên cứu và viết các đề xuất dự án, xây dựng bài trình bày và đóng góp các hoạt động truyền thông cho CED. Bên cạnh đó Ông cũng tổ chức các bài học tiếng Anh và hỗ trợ các tình nguyện viên khác trong thời gian họ làm việc tại CED.

Andrew đã từng làm việc như một nhà phân tích dữ liệu cho Dịch vụ y tế Vương Quốc Anh, tại đó Ông tập trung vào các dữ liệu về chăm sóc khẩn cấp, thai sản và chuyển đổi dịch vụ. Ông có bằng cử nhân về Địa lý Vật lý của Đại học Sussex (Vương Quốc Anh).