Ông Bùi Huy Nho – Cố vấn lâm nghiệp

Email: nhobh@ced.edu.vn

Ông Nho đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giáo dục, nghiên cứu, và pháp luật. Ông đang là cố vấn lâm nghiệp cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển . Trước đây, ông Nho là chuyên gia về cải cách chính sách của Cục Hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT). Ngoài ra, ông Nho là chuyên viên làm việc cho Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Lâm nghiệp, là thành viên của Ủy ban Đổi mới, Nhóm Đánh Giá Doanh Nghiệp Lâm Nghiệp Nhà nước, và nhóm xây dựng dự án cho các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ông là Tổng thư ký lâm nghiệp, công nghiệp rừng, nghiên cứu, và pháp luật tại Bộ lâm nghiệp từ nãm 1976-1982. Trước đó ông là giảng viên tại trường Ðại học Lâm nghiệp.

Ông tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam năm 1968; ông đã tham dự một số khóa đào tạo như: Tập huấn về phương pháp tiếp cận ngành lâm nghiệp  trong năm 2011, Tập huấn về kinh tế lâm nghiệp vĩ mô và vi mô (TCP/VIE 6715A/FAO) vào năm 1998, Tập huấn về quản lý bền vững môi trường (do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường) vào năm 1997 và Tập huấn về chính sách lâm nghiệp ở Thụy Điển (do SIDA) năm 1996.