Bà Dương Thị Tơ – Cố vấn môi trường

Bà Tơ là chuyên gia trong các lĩnh vực phát triển, quản lý và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Tơ đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực quản lý thông tin môi trường và nâng cao nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường. Bà hiện đang là Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng và Môi trường, bà lãnh đạo số dự án xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam. Trước đó, bà là Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Môi trường (CECT) thuộc Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bà cũng từng là Trưởng phòng của Phòng Cơ sở Dữ liệu thuộc Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Bà cũng đã từng giữ chức vụ Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia tại Việt Nam.

Bà Tơ tư vấn chuyên môn và tham gia các dự án của các tổ chức và các cơ quan công – tư, liên quan đến các vấn đề như quản lý rủi ro thiên tai, quản lý chất lượng nước, phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, sức khỏe môi trường, chính sách lâm nghiệp, quản lý chất thải rắn, quản lý thông tin môi trường, và buôn bán động vật hoang dã.

Bà là kỹ sư địa chất – địa hóa, Khoa Địa chất, Trường Đại học Tổng hợp Tashkent thuộc Liên Xô cũ năm 1976.