Bà Hà Thị Thương – Cán bộ hành chính và giáo dục

Email: thuonght@ced.edu.vn

Bà Hà Thị Thương hiện là Cán bộ phụ trách hành chính và các chương trình học bổng tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm/CED). Ngoài việc đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của Trung tâm, bà còn hỗ trợ phát triển, thiết kế và quản lý chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên.

Ở CED, Bà Thương quản lý và thực hiện một số dự án học bổng ở Việt Nam. Các dự án đáng chú ý bao gồm: Chương trình học bổng Merali dành nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học chương trình 4 năm và 5 năm về khoa học – kỹ thuật tại các trường đại học Việt Nam được lựa chọn; Chương trình học bổng Teillon – Ludlow dành cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các khu vực nông thôn có thu nhập thấp ở vùng nông thôn Việt Nam đang theo học đại học ngành nông nghiệp và công nghệ thông tin; Chương trình học bổng Merali dành cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học trường Đại học Xây Dựng; Chương trình học bổng Microsoft YouthSpark dành chonữ sinh tài năng theo học ngành khoa học máy tính và chuyên ngành CNTT từ các trường đại học; Học bổng Quỹ Châu Á cho 399 nữ sinh đang theo học tại các trường THCS và THPT ở An Giang, Cần Thơ, Điện Biên, Nam Định, Hậu Giang.

Bà Thương có bằng cử nhân Kế toán tổng hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2011; Cử nhân Tiếng Anh của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2006.