Bà Nguyễn Thị Hương – Điều phối chương trình

Email: huongnt@ced.edu.vn

Bà Hương hiện là quản lý chương trình của Trung tâm Giáo dục và Phát triển, một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận. Bà đã và đang quản lý, điều phối và thực hiện các hoạt động và dự án trong lĩnh vực phát triển và hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân, bao gồm: Tăng cường hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu của cộng đồng Việt Nam; Nâng cao nhận thức về từ thiện cho doanh nghiệp tại Việt Nam; Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa EU và Việt Nam (FLEGT), Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình đàm phán VPA, phát triển một mạng lưới xã hội dân sự bền vững trong VPA và trong các hoạt động khác.

Ngoài ra, bà cũng quản lý và thực hiện các hoạt động và dự án trong lĩnh vực giáo dục như: Nâng cao vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng tại Hà Nội, Cần Thơ và An Giang, Tăng cường Giáo dục công dân cho giới trẻ (CEYP), Học bổng Năng lượng tương lai và các dự án liên quan khác.

Trước khi làm việc tại CED, Bà Hương đã từng là trợ lý chương trình tại Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng, tham gia một số dự án quản lý môi trường, sức khỏe môi trường và các vấn đề cộng đồng liên quan. Bà cũng đã từng làm thư ký cho công ty TNHH Hoàng Anh tại Hà Nội năm 2001 và là giáo viên tiếng Anh trong một số Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội.

Bà có bằng cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương năm 2007; Cử nhân Tiếng anh của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.