Bà Phạm Thị Hải Yến – Điều phối viên chương trình khu vực miền Trung

Email: yenpt@ced.edu.vn

Bà Phạm Thị Hải Yến làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển từ năm 2012. Hiện nay bà Yến đang làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Giáo dục và Phát triển tại Nha Trang với vai trò là Điều phối viên chương trình khu vực miền Trung. Bà Yến chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động truyền thông của các dự án liên quan đến thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT), bà Yến cũng tham gia thiết kế và thực hiện các chương trình giáo dục môi trường cho học sinh và sinh viên, áp dụng phương pháp giáo dục thực hành, khám phá, trải nghiệm, và sáng tạo.

Trước đây, bà Yến đã tham gia các dự án giáo dục môi trường với Trung tâm Công nghệ Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và tham gia giảng dạy nghiên cứu môi trường tại Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bà có bằng Kỹ sư ngành Công nghệ môi trường (năm 2008) và bằng Thạc sĩ Quản lý môi trường (năm 2013) của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.