Bà Trần Thị Hồng Minh – Kế toán trưởng

Email: minhth@ced.edu.vn

Bà Minh hiện là cán bộ quản lý tài chính của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Cùng với các cán bộ chương trình, bà Minh sẽ chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính và quản lý tài chính các dự án của CED. Bà cũng đào tạo và hỗ trợ các tổ chức nhận nguồn dự án và các đối tác của CED nhằm đảm bảo rằng các yêu cầu về tài chính đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ, CED và đáp ứng theo đúng yêu cầu của tài chính Việt Nam. Bà cũng hỗ trợ các bộ chương trình xây dựng và quản lý ngân sách để đảm bảo rằng các dự án được thực hiện với chi phí hiệu quả và làm báo cáo tài chính hàng năm cho CED.

Ngoài ra, bà cũng điều phối các báo cáo tài chính các dự án về học bổng của CED, bao gồm: Chương trình học bổng Merali; Chương trình học bổng Teillon – Ludlow; Chương trình học bổng Microsoft Youth Spark; Học bổng Quỹ Châu Á, cùng các dự án khác trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó bao gồm cả Dự án Nâng cao vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng tại Hà Nội, Cần Thơ và An Giang, Tăng cường Giáo dục công dân cho giới trẻ (CEYP), Học bổng Năng lượng tương lai và các dự án khác liên quan khác.

Bà đã làm việc cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Xây dựng Constrexim, Công ty TM&SX Thành Thắng. Bà có bằng cử nhân kế toán của Trường Đại học Thăng Long năm 2007.