Bà Vũ Thị Hằng – Cố vấn giáo dục môi trường

Bà Hằng đã hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường và giáo dục. Hiện bà đang là giảng viên khoa Địa lý của Trường Đại học Quốc gia Sư Phạm Hà Nội (HNUE). Ngoài công việc của mình tại trường đại học, bà  tư vấn cho một số dự án liên quan đến giáo dục môi trường tại Việt Nam. Bà từng là một chuyên gia về giáo dục môi trường và đối ngoại cho Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long của JICA và là cố vấn cho dự án bảo vệ môi trường và giáo dục di cư an toàn do Quỹ Châu Á hỗ trợ. Ngoài ra, bà là giảng viên về các hoạt động giáo dục môi trường ngoài trời ở Vịnh Hạ Long cho Dự án Hệ Thực vật và Động vật quốc tế của Ecoboat (Flora and Fauna International’s Ecoboat). Bà cũng là cán bộ nghiên cứu giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) của Trung tâm Nghiên cứu và Xúc tiến ESD thuộc Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Bà cũng là cố vấn dự án đào tạo giáo dục môi trường của UNDP và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dựa trên những kinh nghiệm trong công việc của mình, hiện bà là cán bộ tư vấn các sáng kiến giáo dục môi trường cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED).

Bà Hằng có bằng Thạc sĩ Địa lý của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (2001) và bằng Cử nhân Địa lý của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (1998).