Giới thiệu về CED

Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, đào tạo và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và phát triển tại Việt Nam. Các thành viên của CED đã có nhiều năm làm việc và cộng tác cùng nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực phát triển phục vụ nhu cầu đổi mới ngày càng nhanh tại Việt Nam. Chúng tôi thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và bổ sung hỗ trợ cho nhau là Giáo dục và Phát triển. Chúng tôi cộng tác với các đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

 

Tầm nhìn

Tạo ra các sáng kiến giáo dục và phát triển vì một Việt Nam mạnh mẽ và thế giới tốt đẹp hơn.

Sứ mệnh

Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, và nhân rộng các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực giáo dục và phát triển mà xã hội Việt Nam đang đối mặt.

Các lĩnh vực hoạt động chính

Lĩnh vực Giáo dục

CED xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm thử nghiệm những phương thức dạy và học mới cho các trường học với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan bên ngoài ngành giáo dục. Cụ thể, chúng tôi xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo và chương trình giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học và trung học gắn với nội dung của chương trình học quốc gia. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức, gồm: vườn quốc gia, công viên và cơ sở văn hóa, bảo tàng, cơ quan nghiên cứu hiện có, để trở thành các trung tâm giáo dục thực địa cho học sinh và sinh viên. Chúng tôi cũng kết nối các nhà khoa học với các nhà giáo dục và nhà trường với mục đích mang khoa học đến với công chúng và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia làm khoa học, đặc biệt, phát triển giáo dục STEM cho đối tượng học sinh cấp 2, cấp 3, đại học. Tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động và chương trình giáo dục cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng để các chương trình này có thể thành công.

Lĩnh vực Phát triển

Cộng tác với hàng loạt đối tác từ khu vực công, đến khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận, CED xây dựng và thực hiện các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường mà hiện nay xã hội đang gặp phải.

Các chương trình của CED tập trung vào quản trị, vận động chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa phương tiến hành trao đổi, chia sẻ các thực tiễn tốt để giải quyết các vấn đề như: bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, di cư và buôn bán người, từ thiện doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản.

CED cũng có mạng lưới và đội ngũ cộng tác viên giàu kinh nghiệm nên cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn đánh giá, khảo sát cho các sáng kiến và chương trình của các tổ chức khác.

Giá trị

Chúng tôi thực hiện chương trình với cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm giải trình, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt và  liêm chính.

Phương pháp tiếp cận

Với đội ngũ cán bộ năng lực và giàu kinh nghiệm, CED cộng tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng tối đa kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp, và dựa trên các bài học kinh nghiệm để thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình bền vững có tác động, ảnh hưởng ở mức cao nhất. Chúng tôi có những cách tiếp cận cụ thể, đó là: tận dụng mọi nguồn lực, đối tác, kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn; xác định và tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề; Tăng cường điều phối và nâng cao năng lực cho các đối tác tại địa phương; cũng như thực hiện các chương trình với cách tiếp cận nhạy cảm về giới.